Kontrollansvarig Stockholm

Din byggpartner

Tjänster

Övriga tjänster

 Vi åtar oss gärna uppdrag även inom dessa områden och begränsar oss inte bara till att vara kontrollansvarig i Stockholm. 

Bygghandlingar:

  • Bygglovsritningar
  • Konstruktionsritingar och beräkningar

Energitjänster:

  • Energibalansräkningar
  • Energideklarationer, termografering

Besiktningar:

  • Överlåtelsebesiktning
  • Besiktning av entreprenader

Övriga tjänster:

  • Byggrådgivning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Geoteknisk undersökning

Vid större projekt som exempelvis ett stambyte i en bostadsrättsförening krävs det mycket från alla inblandade – de boende, hantverkarna, byggherren och olika myndigheter – i form av god kommunikation och tålamod. Vi åtar oss gärna rollen som projektledare vid sådana tillfällen. En projektledare behövs alltid för att leda arbetet framåt, underlätta kommunikationen mellan alla parter och för att se till att allting följer regler.

Vi har varit verksamma som projektledare vid åtskilliga stambyten i Stockholm – både i mindre- och i större bostadsföreningar – och har skaffat oss den nödvändiga kunskap som krävs för att klara av och bistå dig då du behöver oss. Kontakta oss redan idag så hjälper vi till som projektledare vid ert stambyte!

 

Ditt självklara val av kontrollansvarig i Stockholm!