Kontrollansvarig Stockholm

Din byggpartner

Vi ser till att
bygget går rätt till

Kontrollansvarig Stockholm

Vi är företaget du vänder dig till då du som privatperson står inför att bygga något som kräver bygglov eller en anmälan till ansvarig myndighet. Vi har jobbat som kontrollansvarig både vid mindre- och större byggen i Stockholm och vet vad som krävs för att på bästa sätt se till att arbetet fortlöper som det ska.

Vi har lång erfarenhet och samtliga anställda är certifierade enligt SITCO:S hårda krav på tekniskt kunnande, erfarenhet av praktiskt utförande, kunskap om bygglovslagstiftningen och lämplighet för uppgiften som kontrollansvarig hos dig – oavsett vilket projekt du är ansvarig för.

Anlitar man som privatperson oss som kontrollansvarig i Stockholm får man vår erfarenhet och kunskap på köpet. Genom att använda oss som kontrollansvarig så får du en garanti för att arbetet kommer att ske tryggt, säkert och helt följa den kontrollplan vi tagit fram. Vi jobbar hela tiden med utbildning och förkovring och har erfarenhet av alla typer av projekt. 

Vi bygger relationer

För oss är det viktigt att vi som kontrollansvarig och du som byggherre bygger upp en relation där du tryggt kan lämna över jobbet i våra händer. Vi genomför regelbundna kontroller vid varje projekt och ser till att den kontrollplan vi lagt upp och de lagar som måste följas också följs. För oss är kontakten med dig viktig och det är därför som den löpande kontakten oss emellan verkligen sker friktionsfritt.

Att jobba som kontrollansvarig i Stockholm innebär att man hela tiden får vara med om spännande projekt. Vi är alltid intresserade av nya uppdrag som kontrollansvarig vid olika byggnationer, tillbyggnader och vi är gärna med då du ansöker om ditt bygglov.

Vi tar fram en kontrollplan

Vi följer dig från start- till mål och vi ser till att allt följer vedertagen praxis – oavsett vilken hjälp du behöver. Vi tar fram den kontrollplan som behövs och som underlättar i ditt arbete. Se oss som en hjälpande hand som leder dig genom din byggnation – vi ser till att allt sköts på rätt sätt och att alla kontrollplaner verkligen följs.

Vi genomför regelbundna kontroller som vi dokumenterar och tillsammans med dig som byggherre kommer vi att föra en dialog där vi hela tiden stämmer av hur arbetet fortlöper. Vi är engagerade, motiverade och vi ser fram emot att jobba tillsammans med dig.

Vi kommer in tidigt i ditt projekt

Att du som byggherre verkligen känner att du kan lita på oss är A och O för att din byggnation ska kunna följa den tidsplan du har. Vi kommer in tidigt i ditt projekt och tillsammans går vi igenom den kontrollplan som vi tagit fram. Det är viktigt att denna följs och det är något som du kan lägga i våra händer. Vi kommer att göra regelbundna besök vid ditt projekt och detta gör att du kan fokusera helt på annat – ditt privatliv och på ditt arbete. Vid minsta avvikelse från kontrollplanen blir du direkt informerad av oss.

Du ska se oss som det bollplank man behöver vid en byggnation och som byggherre så ska du kunna diskutera med oss som kontrollansvarig om allt som kan tänkas dyka upp under resans gång. Vi är din externa partner och vi har kunskapen, erfarenheten och utbildningen för att kunna bistå dig vid ditt projekt. Vi ser fram emot att höra från dig.

Här är några av de saker som ingår när vi tar ett uppdrag som kontrollansvarig för en pr

  • Projektstöd. Vi följer dig som privatperson genom hela byggprocessen och ger vägledning. Vi fungerar då som ett vakande öga över hela bygget, från bygglovsansökan till slutbevis. Men tänk på att vi inte fungerar som projektledare!
  • Kontrollplan. Tillsammans med dig som byggherre upprättar vi en kontrollplan. Denna upprättas för att säkerställa krav och lagar följs vid byggnationen. Som kontrollansvarig ger vi detta stöd för att du ska känna dig trygg och inte ska behöva hålla koll på alla olika detaljer.
  • Stöd på byggplatsen. Här bevakar vi att den ovan nämnda kontrollplanen följs och att kontroller genomförs som överenskommet. Det är viktigt att en kontrollansvarig har en självständighet i förhållande till entreprenören som ska kontrolleras.
  • Dokumentation. Vi dokumenterar alla våra åtgärder under bygget, vilket ger ett bra underlag för ett slutbesked. Denna dokumentation har dessutom en viktig roll för att projektet ska kunna fortskrida enligt tidsplanen.
Ditt självklara val av kontrollansvarig i Stockholm!