Kontrollansvarig Stockholm

Din byggpartner

Vi är din hjälpande hand

Vi ser till att lagar och regler följs

Att man anlitar en kontrollansvarig är nödvändigt för att byggnationen ska fortlöpa som den ska och att den följer alla regler och lagar som finns. Det är inte alla projekt som behöver en kontrollansvarig, men de allra flesta nybyggnationer och åtgärder på fastigheter kräver enligt lag att en kontrollansvarig involveras i arbetet i ett tidigt skede.

En vanlig missuppfattning gällande en kontrollansvarig är att vi bara kommer och sätter käppar i hjulen och att vi är nitiska i överkant – så är det naturligtvis inte. Man ska istället se oss som en extern partner som man hela tiden kan vända sig till med frågor, bolla idéer med och den som ser till att allt följer den kontrollplan som vi tagit fram.

Det är nämligen där vi börjar – vi tar tidigt fram en kontrollplan som sedan måste följas. Under resans gång är det sedan vi som utför kontrollerna så att denna plan verkligen följs. Vi gör ett viktigt jobb som verkligen underlättar för dig som byggherre. Du vill ha din byggnation så bra som möjligt och du vill att den ska hålla över en lång, lång tid framöver – då är vi valet som kontrollansvarig för dig.

Vi är med när Stockholm expanderar

I Stockholm pågår just nu en spännande tid där man ser att hela staden expanderar – både befolkningsmässigt och då det gäller byggnationer. Det är här viktigt att alla dessa nya byggen verkligen följer de lagar och föreskrifter som finns och här känner oss att vi har ett stort ansvar. Vi har vanan och erfarenheten som krävs för att agera kontrollansvarig vid alla typer av byggnationer och vi har de certifikat som krävs.

Vi borgar för kvalitet

Att anlita oss som kontrollansvarig vid ett bygge i Stockholm borgar för kvalitet och en fortlöpande kontakt mellan oss och dig som byggherre. Denna är extra viktig för oss och vi vill verkligen att du ska känna tillit och förtroende för oss. Vi kommer att träffas och ha kontakt ofta och det är viktigt att vi trivs tillsammans!

Vi jobbar hela tiden med att vårt bemötande håller högsta klass, att vi alltid är tillgängliga och att vi är flexibla – dyker något upp så ska vi snabbt kunna vara på plats. Byggnationen ska inte upphöra för att vi inte kan dyka upp.

Vi är den flexibla kontrollansvarige i Stockholm, den du som byggherre kan lita på och trivas tillsammans med. Låt oss vara med på din spännande resa!

Kontakta våra tidigare kunder

Förtroende är en viktig del i vårt arbete som kontrollansvarig och det är viktigt att våra kunder verkligen litar på att vi vet vad vi gör. Vi har alla nödvändiga certifikat, vi har erfarenheten och vi har skaffat oss den vana som krävs för att bistå vid alla möjliga projekt i Stockholm.

Vi vet att det ibland inte räcker med att läsa på en hemsida eller att ringa ett samtal för att skaffa sig en bild av hur ett företag arbetar och då det gäller att anlita en byggansvarig så är detta extra viktigt. Det är din byggnation det handlar om och här har vi som kontrollansvarig en stor uppgift. För att du som kund ska få en bra bild av hur vi jobbar så erbjuder vi alltid nummer till tidigare kunder som du kan kontakta och höra dig för hos om hur vi arbetat.  

Förtroendet är i fokus för oss

Referenser är viktiga för oss och det som hjälper till att bygga upp det viktiga förtroende som krävs. Vi hoppas att även du i framtiden ska bli en av de alla som rekommenderar oss till andra kunder! Vi har högt i tak och vi vet att stressade situationer vid byggnationer kan innebära en del hårda ord – hos oss är detta inget problem. Diskussioner leder alltid framåt och vi har kunskapen att förklara varför, hur och i vilket syfte en åtgärd måste göras.

Vi är ett glatt gäng som ser fram emot att arbeta och utveckla en relation med dig som byggherre. Det viktigaste är att du i slutändan blir nöjd – och vi har referenserna som visar att vi är ditt val som kontrollansvarig i Stockholm.

Kontakta oss redan idag. Du når oss via mejl, telefon eller genom att besöka vårt kontor. Svarar vi inte så återkommer vi så fort det bara är möjligt.

 

Ditt självklara val av kontrollansvarig i Stockholm!